Stichting Glasvezel Texel

Wij gaan voor Glasvezel, razendsnel internet op heel Texel

Stichting Glasvezel Texel is een burgerinitiatief dat zich sterk maakt om razendsnel internet op heel Texel te realiseren. De ouderwetse koperleiding waar het buitengebied van Texel op is aangewezen, is traag en niet geschikt voor toepassingen die via snel internet (glasvezel) wel mogelijk zijn. Het is tijd voor goed internet op heel Texel. Daarom is subsidie aangevraagd en gekregen van de provincie Noord-Holland voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek voor het aanleggen van Breedband(glasvezel) toepassingen in het buitengebied.

U kunt helpen ons doel een stapje dichter bij te brengen: doe de Speedtest en meld u aan.

Huidig probleem: koperleidingen

Het probleem is dat u de koperleiding deelt de met de buurt.

De koperleiding is zo’n vijftig jaar geleden aangelegd voor de telefoon. Met wat aanpassingen zijn de oude technieken geschikt gemaakt voor digitaal dataverkeer. We mailen en internetten 400% meer dan in 2008. Door alle (online) mogelijkheden die ons leven leuker en makkelijker maken, groeit het dataverkeer snel. Omdat de techniek hetzelfde blijft, wordt alles steeds langzamer via het kopernetwerk.

Oplossing: Glasvezel Texel

De oplossing is een persoonlijke glasvezelkabel!
Met glasvezel kan alles: bellen, internetten, e-mailen, televisie kijken op verschillende televisies tegelijk, on demand en op de tablet – zonder verlies van snelheid en kwaliteit. Texelaars willen graag toegang tot al deze toepassingen. Maar ook onze Texelse gasten verwachten in deze tijd snel en gemakkelijk dataverkeer. Glasvezel is daarom essentieel voor de economie en leefbaarheid van ons eiland. Niet alleen voor het toerisme maar ook voor domotica toepassingen. Verder kan razendsnel internet worden ingezet voor thuiswerken, onderwijs via de computer en voor economische activiteiten als detailhandel en informatiewebsites.

Met Glasvezel is heel Texel klaar voor de toekomst.

Vraag

 • Wat is het doel van de stichting Glasvezel Texel?
 • Gaat de Stichting zelf een glasvezelkabel aanleggen?
 • Welke stappen moeten worden gezet om het doel snel internet op heel Texel te realiseren?
 • Wie hebben er zitting in het bestuur?
 • Waarom is glasvezel nodig?
 • Op welke moment is het totale onderzoek afgerond?
 • Kan ik helpen dit project succesvol te maken?

Antwoord

Wat is het doel van de stichting Glasvezel Texel?
Het doel van de stichting is een volledig dekkend netwerk te laten aanleggen naar alle woningen en bedrijven op Texel met een concurrerend aanbod aan televisie-, internet- en telefoondiensten.
Gaat de stichting zelf een glasvezelkabel aanleggen?
Het is niet de bedoeling dat de stichting zelf een netwerk aan gaat leggen en gaat exploiteren, maar om hiervoor de samenwerking te zoeken met bestaande netwerkaanbieders. De stichting wil via dit initiatief de voorwaarden creëren waarbinnen een van deze partijen de komende tijd een breedbandnetwerk kan gaan aanleggen. De stichting is in gesprek, de uitkomst is nog niet te voorzien. Dit betekent dat in dit stadium nog wel alle opties open worden gehouden.
Welke stappen moeten worden gezet om het doel snel internet op heel Texel te realiseren?
Stichting Glasvezel Texel heeft subsidie gekregen van de provincie Noord-Holland voor een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek zal bestaan uit een analyse en definitie van aansluitgebieden, het uitzoeken of er fondsen zijn in de vorm van subsidie of krediet en het uitwerken van een financieringsarrangement. Verder wordt er onderzoek gedaan naar de internetsnelheden op heel Texel en wordt er gekeken of er voldoende interesse voor snel internet is. Dit is slechts een kleine greep uit de vele onderzoeksvelden die een basis vormen ons doel te bereiken: snel internet realiseren op heel Texel
Wie hebben er zitting in het bestuur?
Arjen van Diepen, Rob Koenen, Simon Lap, Maarten Jeroen den Boer vormen het bestuur van de stichting. Het projectteam bestaat uit: Albert Huisman en Frans Schrijver. Daarnaast hebben zich bewoners aangesloten die kennis en kunde inbrengen en mee willen helpen ons doel te realiseren. De Gemeente Texel heeft een faciliterende rol in het geheel.
Waarom is glasvezel nodig?
Het glasvezelnetwerk is het snelst denkbare netwerk met de grootste bandbreedte. Bij een glasvezelnetwerk is de uploadsnelheid gelijk aan de downloadsnelheid. Dit is van belang voor het versturen van grote bestanden zoals films en video’s. Het werken in de cloud, werken vanaf huis of vanuit het bedrijf. De mogelijkheden voor Glasvezel zijn hierin haast eindeloos. Glasvezel is duurzaam. Een glasvezelnetwerk verbruikt tot 50% minder energie dan een kopernetwerk. Glasvezelnetwerken worden beschouwd als de meest betrouwbare netwerken. Zo heeft een glasvezelnetwerk geen last van inductie (blikseminslag op het leidingwerk) of last van verstoring afkomstig van andere (elektromagnetische) bronnen.
Op welk moment is het onderzoek afgerond?
Uiterlijk 15 november dient de stichting verantwoording af te dragen aan de provincie Noord-Holland v.w.b. de opdracht in samenhang met de verkregen subsidie. Dan moet er ook een plan van aanpak liggen. Hoe gaan we het doen, met welke partij, hoe gaan we e.e.a. financieren etc etc? Tussentijds blijven wij u informeren over de vorderingen.
Kan ik helpen dit project succesvol te maken?
Uiteraard kunt u ons helpen. In eerste instantie door de speedtest te doen en u zonder verplichtingen als geïnteresseerde in te schrijven. Er moet nog veel gebeuren voordat de fysieke aanleg van glasvezel van start kan gaan. Nu wordt gestart met de speedtestcampagne. Binnenkort zullen we starten met informatiebijeenkomsten. Wij zijn op zoek naar inwoners van Texel woonachtig in alle windstreken van het buitengebied die ons willen helpen het project onder de aandacht te brengen en te houden. En die de eerste vragen vanuit de buurt of buurtschap kunnen beantwoorden. Denkt u dat u hier een bijdrage aan kunt leveren? Neem dan contact op via e-mail en geef aan wat u graag wilt doen.

Samen gaan wij voor glasvezel!

samen-voor-glasvezel.jpg

Een glasvezel verbinding in het buitengebied van Texel is alleen mogelijk als voldoende mensen interesse hebben. Natuurlijk zit hier ook een prijskaartje aan. Doe nu de postcodecheck en je ontvangt direct de 'buitengebied toeslag'. 

Doe de postcode check -> 

Postcodecheck

Check hier of jouw adres in aanmerking komt voor glasvezel (in het buitengebied). 

 • Marleen Keijser

  Waarom is snel internet

  in het buitengebied zo belangrijk? Thuiswerken gaat een steeds grotere rol spelen. Goed internet is medebepalend voor de toekomst van het Texelse buitengebied. Vooral jongeren zullen zich eerder vestigen in Den Burg, omdat het internet daar wel goed is.

  Op welke manier heb je zelf last van het trage internet?

  Het internet thuis is zo langzaam, dat ik vaak makkelijker op en neer naar Den Burg kan rijden. Ook ons kinderdagverblijf in De Waal heeft last van traag internet. En dat terwijl steeds meer werkprocessen online lopen: kindsystemen, planningen, registraties, werkrooster etc.

  Zijn er ook nadelen op privégebied?

  Ik heb twee kinderen in de puberleeftijd: die zijn vaak online en moeten op internet van alles doen voor school. Ook willen we af en toe graag iets terugkijken via internet. Dat kunnen we vaak schudden, de verbinding is gewoon te traag om te kunnen streamen.

 • Ineke Hin & Marcel Drenth

  Waarom is snel internet in het buitengebied zo belangrijk?

  Ook boerenbedrijven zijn steeds meer afhankelijk van een goede internetverbinding. Wij moeten veel zaken regelen via internet, maar soms is het niet te doen omdat de verbinding enorm traag is.

  Aan wat voor werkzaamheden moeten we dan denken?

  De rol van internet neemt in alle aspecten van het boerenbedrijf toe. Zo geven vrijwilligers van de vogelbescherming via een app direct aan waar nesten liggen in het land: deze plekken krijgen wij in de tractor al door. Ook in de stallen neemt de rol van internet toe. Een melkrobot werkt bijvoorbeeld met een internet gestuurd systeem.

  Wat zijn de alternatieven?

  Zowel voor werk als privé hebben we naar alternatieven gekeken. Als we gebruikmaken van satelliet duikelt de snelheid omlaag als er meerdere gebruikers zijn. Een aparte verbinding voor de drie huizen aan de Ottersaat kost enorm veel geld. Glasvezel zou daarom een ideale oplossing zijn.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

Provincie Noord Holland