Stichting Glasvezel Texel

Wij gaan voor Glasvezel in het buitengebied van Texel

Met enige trots kunnen wij melden dat ons haalbaarheidsonderzoek tot resultaat heeft geleid. Na veel gesprekken met allerlei aanbieders bleef uiteindelijk één serieuze kandidaat over die bereid is een glasvezelnetwerk aan te leggen. Stichting Glasvezel Texel is blij een partner in Kabeltex, een echt Texelse onderneming, gevonden te hebben om ons doel te helpen realiseren.

De aanleg van een glasvezelnetwerk vergt een grote investering. Kabeltex zelf doet een stevige investering in de aanleg van het netwerk in het buitengebied. Daarnaast wordt aan de bewoners een bijdrage van € 12,50 per maand voor de duur van 20 jaar gevraagd. Om tenslotte de onrendabele top te kunnen bekostigen heeft Stichting Glasvezel Texel subsidies aangevraagd. Hierover verwachten wij nog dit jaar positief nieuws te melden.

Voor het nieuwe toeristische seizoen van 2018 willen we al voor een groot deel van de bewoners in het buitengebied een aansluiting op glasvezel mogelijk maken. Daarvoor zijn wel tenminste 60% aanmeldingen nodig van de aan te sluiten percelen in het buitengebied. Doe daarom de postcodecheck en vul vandaag nog het aanmeldformulier in.

Heeft u nog vragen? Kijk hieronder bij vraag en antwoord. Mist u uw specifieke vraag? Loop dan even binnen bij Kabeltex of stel uw vraag via contact.

Huidig probleem: koperleidingen

Het probleem is dat u de koperleiding deelt de met de buurt.

De koperleiding is zo’n vijftig jaar geleden aangelegd voor de telefoon. Met wat aanpassingen zijn de oude technieken geschikt gemaakt voor digitaal dataverkeer. We mailen en internetten 400% meer dan in 2008. Door alle (online) mogelijkheden die ons leven leuker en makkelijker maken, groeit het dataverkeer snel. Omdat de techniek hetzelfde blijft, wordt alles steeds langzamer via het kopernetwerk.

Oplossing: Glasvezel Texel

De oplossing is een persoonlijke glasvezelkabel!
Met glasvezel kan alles: bellen, internetten, e-mailen, televisie kijken op verschillende televisies tegelijk, on demand en op de tablet – zonder verlies van snelheid en kwaliteit. Texelaars willen graag toegang tot al deze toepassingen. Maar ook onze Texelse gasten verwachten in deze tijd snel en gemakkelijk dataverkeer. Glasvezel is daarom essentieel voor de economie en leefbaarheid van ons eiland. Niet alleen voor het toerisme maar ook voor domotica toepassingen. Verder kan razendsnel internet worden ingezet voor thuiswerken, onderwijs via de computer en voor economische activiteiten als detailhandel en informatiewebsites.

Met Glasvezel is heel Texel klaar voor de toekomst.

Vraag

 • Wat is het doel van de stichting Glasvezel Texel?
 • Gaat de Stichting zelf een glasvezelkabel aanleggen?
 • Welke stappen zijn gezet om het doel glasvezelaanleg op Texel te realiseren?
 • Wie hebben er zitting in het bestuur?
 • Waarom is glasvezel nodig?
 • Wordt heel het buitengebied aangesloten op Glasvezel?
 • Wanneer starten de werkzaamheden?
 • Ik heb de postcodecheck gedaan en het online aanmeldformulier ingestuurd. Wat nu?
 • Kabeltex gaat binnenkort bij ons in de buurt starten met de aanleg. Hoe worden wij geïnformeerd?
 • Kan ik aangesloten worden zonder een abonnement af te sluiten?
 • Al ik mij aanmeld, moet ik dan meteen de buitengebied toeslag betalen?
 • Kan ik de buitengebied toeslag ook in 1x betalen?
 • Welke abonnementen kunnen worden afgesloten?
 • Hoe wordt de glasvezelkabel in mijn tuin aangelegd?
 • Komen er meer aanbieders op het glasvezelnetwerk?
 • Is 5G een volwaardige oplosser voor glasvezel? 
 • Wat gebeurt er met de buitengebied toeslag als door bijvoorbeeld een verhuizing het contract vroegtijdig wordt beëindigd?
 • Bij het invoeren van mijn postcode en huisnummer krijg ik de melding “Geen gebied gevonden op basis van dit huisnummer en postcode!
 • Wat zijn de standaard tarieven van Kabeltex waarna verwezen wordt als ik de postcodecheck heb uitgevoerd?

Antwoord

Wat is het doel van de stichting Glasvezel Texel?
Het doel van de stichting is een volledig dekkend netwerk te laten aanleggen naar alle woningen en bedrijven op Texel met een concurrerend aanbod aan televisie-, internet- en telefoondiensten.
Gaat de stichting zelf een glasvezelkabel aanleggen?
Kort en bondig: nee. Voor aanleg, onderhoud en het aanbieden van diensten is veel kennis en expertise nodig. Kabeltex heeft alles in huis en is daarom de ideale partner die deze taken op zich neemt.
Welke stappen zijn gezet om het doel glasvezelaanleg op Texel te realiseren?
Stichting Glasvezel Texel heeft subsidie gekregen van de provincie Noord-Holland voor een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een analyse en definitie van aansluitgebieden, het uitzoeken of er fondsen zijn in de vorm van subsidie of krediet en het uitwerken van een financieringsarrangement. Verder is onderzoek gedaan naar de internetsnelheden op heel Texel en is er gekeken of er voldoende interesse voor snel internet is. Er hebben veel marktconsultaties met allerlei aanbieders plaats gehad. De stichting is ook gesprekspartner geweest met diverse andere buitengebied initiatiefnemers in Nederland, gesprekspartner van de provincie NH en economische zaken. Dit is slechts een kleine greep uit de vele onderzoeksvelden en initiatieven waar het bestuur van de stichting aan heeft deelgenomen en de basis hebben gevormd ons doel te bereiken.
Wie hebben er zitting in het bestuur?
Albert Huisman, Rob Koenen, Simon Lap en Maarten Jeroen den Boer vormen het bestuur van de stichting. Daarnaast vormt Albert Huisman samen met Frans Schrijver het projectteam. Daarnaast hebben zich bewoners aangesloten die kennis en kunde inbrengen en mee willen helpen ons doel te realiseren. De Gemeente Texel heeft een faciliterende rol in het geheel.
Waarom is glasvezel nodig?
Het glasvezelnetwerk is het snelst denkbare netwerk met de grootste bandbreedte. Bij een glasvezelnetwerk is de uploadsnelheid gelijk aan de downloadsnelheid. Dit is van belang voor het versturen van grote bestanden zoals films en video’s. Het werken in de cloud, werken vanaf huis of vanuit het bedrijf. De mogelijkheden voor Glasvezel zijn hierin haast eindeloos. Glasvezel is duurzaam. Een glasvezelnetwerk verbruikt tot 50% minder energie dan een kopernetwerk. Glasvezelnetwerken worden beschouwd als de meest betrouwbare netwerken. Zo heeft een glasvezelnetwerk geen last van inductie (blikseminslag op het leidingwerk) of last van verstoring afkomstig van andere (elektromagnetische) bronnen.
Wordt heel het buitengebied aangesloten op Glasvezel?
Met de investering van Kabeltex, de te ontvangen subsidies en de buitengebied toeslag kunnen 95% van de percelen op glasvezel aangesloten worden. Voor de resterende 5% is maatwerk nodig omdat de aanleg van deze percelen enorm kostbaar is. Oorzaak vormt de afstand die moet worden overbrugd om de afgelegen ligging te ontsluiten. Ook voor deze bewoners zijn middelen beschikbaar maar zal samen met Kabeltex naar een maatwerk oplossing gezocht worden.
Wanneer starten de werkzaamheden?
Kabeltex wil voor het toeristenseizoen van 2018 al een groot deel van de aansluitingen realiseren in het buitengebied, maar de aanleg is wel afhankelijk van het aantal aanmeldingen. In die gebieden of buurtschappen waar meer dan 60% aanmeldingen binnen zijn, zal eerder worden gestart met de aanleg. Het doel is om uiterlijk 31 december 2019 de werkzaamheden in het buitengebied te hebben afgerond.
Ik heb de postcodecheck gedaan en het online aanmeldformulier ingestuurd. Wat nu?
Uw aanmeldformulier wordt beschikbaar gesteld aan Kabeltex. Van hen ontvangt u een ontvangstbevestiging en op een later moment een uitnodiging om op kantoor van Kabeltex langs te komen. Daar wordt met u besproken aan de hand van tekeningen hoe het beste e.e.a. naar uw huis of bedrijf kan worden aangelegd en welke abonnement (internet, TV e/o telefonie) het beste bij u past.
Kabeltex gaat binnenkort bij ons in de buurt starten met de aanleg. Hoe worden wij geïnformeerd?
Kabeltex zal zodra 60% aanmeldingen bij u in de buurt binnen zijn een planning voorbereiden. Zodra dat duidelijk is zal Kabeltex een avond organiseren waar u en uw buren worden uitgenodigd en verder geïnformeerd zullen worden. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.
Kan ik aangesloten worden zonder een abonnement af te sluiten?
Nee, om de gehele aanleg überhaupt te kunnen realiseren gaan huisaansluiting op glasvezel en een abonnement afsluiten hand in hand.
Al ik mij aanmeld, moet ik dan meteen de buitengebied toeslag betalen?
Nee. Met het starten van het betalen van de buitengebied toeslag begint u pas als de huisaansluiting met het gewenste abonnement gerealiseerd is. De buitengebied toeslag betaalt u via de nota van Kabeltex.
Kan ik de buitengebied toeslag ook in 1x betalen?
Ja die mogelijkheid is er. Als u in gesprek bent met Kabeltex over de aanleg en de diensten die u bij hen wilt afnemen kunt u aangeven dat u de buitengebied toeslag na aanleg direct wilt betalen. U betaalt dan ineens een bedrag van € 2.250,00 en heeft daarmee de buitengebied toeslag ineens voldaan.
Welke abonnementen kunnen worden afgesloten?
Kijkt u gerust op de website van Kabeltex waar u veel informatie kunt vinden over de diensten die zij aanbieden. U heeft veel keuzevrijheid om uw abonnement naar eigen wens samen te stellen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld alleen een internetabonnement via Glasvezel af te sluiten maar een Totaalpakket (Internet, TV en Telefonie) kan voor u veelal voordeliger uitpakken. Bespreek uw wensen gerust met Kabeltex bij het intakegesprek of bekijk de mogelijkheden via www.kabeltex.nl.
Hoe wordt de glasvezelkabel in mijn tuin aangelegd?
Per aansluiting wordt bekeken hoe de kabel van de weg naar de woning het beste aangelegd kan worden. Eén van de mogelijkheden is dat de kabel via een boring onder uw tuin wordt door “geschoten”. In dat geval hoeft uw tuin dus niet helemaal open gegraven worden. Mocht in uw tuin wel gegraven moeten worden, dan zorgt Kabeltex ervoor dat dit tot een minimum wordt beperkt en dat uw tuin weer netjes wordt achter gelaten.
Komen er meer aanbieders op het glasvezelnetwerk?
Ja en nee; Kabeltex zal in beginsel de enige aanbieder zijn op het gehele glasvezelnetwerk in het buitengebied. Om ook de verder gelegen percelen in het buitengebied aan te sluiten verleent de Gemeente Texel een overheidssubsidie, waarmee 95% van de percelen in het buitengebied aangesloten kunnen worden op het netwerk.
Voor dit deel heeft de stichting een officiële marktconsultatie gedaan aan de hand van duiding van het betreffende postcode gebied en bijbehorende huisnummers. De gemeente Texel heeft deze gepubliceerd via media, eigen website en overheid.nl. Het betreffende gebied wordt ontsloten met behulp van een overheidssubsidie en heeft daardoor een zogenaamde open netwerkstructuur. Mochten providers diensten in dit specifieke gebied willen aanbieden dan dienen zij een marktconforme vergoeding te betalen aan de netwerkbeheerder. Deze zal de provider dan ook toelaten op dit deel van het netwerk. Echter dat dit op korte termijn of überhaupt gebeurt is nog niet duidelijk. Tot nog toe bleek er weinig interesse voor Texel vanuit verschillende dienstaanbieders.
Is 5G een volwaardige oplosser voor glasvezel?
Vaak wordt ons de vraag gesteld of 5G niet een veel goedkopere (en wellicht betere) oplossing is. Helaas blijkt dat niet het geval. Er kleven aan 5G een aantal nadelen:

 • De 5G standaard is nog volop in ontwikkeling. Er worden proeven gedaan, maar de verwachting is dat de standaard over een aantal jaar pas werkelijk wordt vastgesteld. Uitrol zal pas na 2020 beginnen en vermoedelijk zal men starten in die gebieden waar veel gebruikers aanwezig zijn.
 • Bij het gebruik van 5G is de snelheid van de verbinding afhankelijk van de capaciteit van de zendmast en het aantal gebruikers. Hoe meer gebruikers gebruik maken van de mast, hoe trager de verbinding zal worden net als nu het geval is via het 4G en zelfs 3G netwerk. Het 5G netwerk zal nu net als het 4G netwerk op Texel niet overal beschikbaar zal zijn op het eiland. Ook zullen er meer masten nodig zijn omdat het bereik van 5G minder ver reikt dan 4G.
 • Verder is de verwachting dat het gebruik van mobiele data de komende jaren zo'n 40-45% per jaar toeneemt. De mobiele operators zien dit ook en proberen daarom steeds meer data om te leiden naar vaste netwerken. Doen ze dit niet, dan zit het mobiele netwerk in no-time vol.
 • Onlangs hebben TNO en Dialogic in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op het gebied van digitale connectiviteit. Ook zij stellen dat mobiele netwerken een steeds belangrijkere aanvulling op de vaste netwerken zullen worden, maar geen volwaardig alternatief zijn. Kortom, aanleg van een vast netwerk blijft noodzakelijk.
Wat gebeurt er met de buitengebied toeslag als door bijvoorbeeld een verhuizing het contract vroegtijdig wordt beëindigd?
Bij beëindiging van het abonnement, dienen de resterende termijnen afgekocht te worden met een korting voor contante waarde gebaseerd op een rente van 3%, of de verplichting moet voor de resterende periode overgenomen worden door een nieuwe abonnee.
Bij het invoeren van mijn postcode en huisnummer krijg ik de melding “Geen gebied gevonden op basis van dit huisnummer en postcode!
Omdat we geen gebruik mogen maken van het basisadministratiesysteem zijn alle postcodes en huisnummers handmatig ingevoerd. Het kan dus voorkomen dat uw postcode en huisnummer niet herkend wordt. Stuurt u dan een email aan administratie@kabeltex.nl voorzien van uw naam en adresgegevens en verzoek hen om aan te geven of uw adres in aanmerking komt voor het aanleggen van glasvezel. Van Kabeltex ontvangt u dan een bericht retour of uw adres in aanmerking komt op basis van de buitengebied toeslag.
Wat zijn de standaard tarieven van Kabeltex waarna verwezen wordt als ik de postcodecheck heb uitgevoerd?
Als u geïnteresseerd bent in wat Kabeltex voor diensten kan leveren tegen welke tarieven neemt u dan een kijkje op www.kabeltex.nl Als u wordt uitgenodigd n.a.v. de door u ingediende postcodecheck wordt sowieso met u de mogelijkheden van dienstverlening door Kabeltex met u doorgesproken. U weet dan precies waar u aan toe bent.

Samen gaan wij voor glasvezel!

samen-voor-glasvezel.jpg

Een glasvezel verbinding in het buitengebied van Texel is alleen mogelijk als voldoende mensen interesse hebben. Natuurlijk zit hier ook een prijskaartje aan. Doe nu de postcodecheck en je ontvangt direct de 'buitengebied toeslag'. 

Doe de postcode check -> 

Postcodecheck

Check hier of jouw adres in aanmerking komt voor glasvezel (in het buitengebied). 

 • Marleen Keijser

  Waarom is snel internet

  in het buitengebied zo belangrijk? Thuiswerken gaat een steeds grotere rol spelen. Goed internet is medebepalend voor de toekomst van het Texelse buitengebied. Vooral jongeren zullen zich eerder vestigen in Den Burg, omdat het internet daar wel goed is.

  Op welke manier heb je zelf last van het trage internet?

  Het internet thuis is zo langzaam, dat ik vaak makkelijker op en neer naar Den Burg kan rijden. Ook ons kinderdagverblijf in De Waal heeft last van traag internet. En dat terwijl steeds meer werkprocessen online lopen: kindsystemen, planningen, registraties, werkrooster etc.

  Zijn er ook nadelen op privégebied?

  Ik heb twee kinderen in de puberleeftijd: die zijn vaak online en moeten op internet van alles doen voor school. Ook willen we af en toe graag iets terugkijken via internet. Dat kunnen we vaak schudden, de verbinding is gewoon te traag om te kunnen streamen.

 • Ineke Hin & Marcel Drenth

  Waarom is snel internet in het buitengebied zo belangrijk?

  Ook boerenbedrijven zijn steeds meer afhankelijk van een goede internetverbinding. Wij moeten veel zaken regelen via internet, maar soms is het niet te doen omdat de verbinding enorm traag is.

  Aan wat voor werkzaamheden moeten we dan denken?

  De rol van internet neemt in alle aspecten van het boerenbedrijf toe. Zo geven vrijwilligers van de vogelbescherming via een app direct aan waar nesten liggen in het land: deze plekken krijgen wij in de tractor al door. Ook in de stallen neemt de rol van internet toe. Een melkrobot werkt bijvoorbeeld met een internet gestuurd systeem.

  Wat zijn de alternatieven?

  Zowel voor werk als privé hebben we naar alternatieven gekeken. Als we gebruikmaken van satelliet duikelt de snelheid omlaag als er meerdere gebruikers zijn. Een aparte verbinding voor de drie huizen aan de Ottersaat kost enorm veel geld. Glasvezel zou daarom een ideale oplossing zijn.

Contact

Stichting Glasvezel Texel
p/a. Bakkenweg 16
1797 RJ Den Hoorn - Texel

info@glasvezeltexel.nl
KvK: 61796522 

Facebook

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

Provincie Noord Holland